Film frå løypene

Ein enkel gjennomgang av løypene til Midt-Norsk Mesterskap. Kamera bevegar seg ein del, men det gjev eit inntrykk av korleis løypene er. Første del av løypa er den same begge dagane, medan den siste delen berre blir brukt i klassisk. Det er markert i filmen kvar dette skillet er. Dei som skal gå 6 km klassisk skal gå siste del av løypa 2 gongar med ei runding inne på stadion. Sjå filmen her